sábado, 9 de julio de 2011

NOTA DE PREMSA CREU ROJA

La Creu Roja sempre ha estat oberta a negociar els usos de l’Hospital del Dos de Maig de Barcelona des de 2001


2011-07-08
  • El 2007, CatSalut havia de retornar l’ús de la propietat de l’Hospital Dos de Maig a la Creu Roja després de l’obertura del nou Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi.
La Creu Roja, entitat propietària de l’Hospital del Dos de Maig de Barcelona, la qual en va cedir el usos a CatSalut el 2000, ha estat negociant fins el moment amb la Generalitat de Catalunya l’ordenació d’aquest espai i de les necessitats sanitàries de l’Eixample Dret barceloní.

D’una banda, després de diverses converses, la Generalitat de Catalunya ha comunicat recentment a la Creu Roja el retorn de l’equipament que és propietat de la institució humanitària, després de desestimar-ne la compra total o parcial de l’edifici.
Val a dir, a més, que les Àrees Bàsiques de Salut, ubicades al carrer Còrsega i cedides gratuïtament per temps indefinit per la Creu Roja per acollir l’activitat sanitària, no es veuen afectades per aquesta decisió i continuaran obertes per prestar serveis sanitaris a la població del barri. A més, fruit d’aquest acord i de la voluntat de donar suport a l’activitat hospitalària arreu del país, la Creu Roja té previst cedir a CatSalut la propietat integral de tot el recinte de l’Hospital de L’Hospitalet de Llobregat, situat a l’Avinguda Josep Molins, 17 de la població.

La Creu Roja considera que té l’obligació i el deure de fer una gestió responsable dels seus actius financers i immobiliaris, atesa la situació actual socioeconòmica, en la qual ha de donar una resposta a les ingents demandes humanitàries de més de 800.000 catalans i catalanes en l’actualitat. Només en projectes socials per pal•liar l’impacte de la crisi a Catalunya, ha atès el 2010 més de 311.000 persones i hi ha invertit més d’un milió d’euros.

Tot i això, la Creu Roja és plenament conscient i sensible a la importància que representa aquest equipament per al seus residents, professionals i comerciants. Per això, a més de la cessió dels espais d’atenció sanitària bàsica, té previst d’albergar en aquest edifici que és de la seva propietat serveis i espais relatius als projectes humanitaris que duu a terme vinculats amb l’atenció a la gent gran, l’atenció a la infància i als col•lectius nouvinguts, projectes vinculats a la Salut, Socors i Emergències, programes i equipaments per a l’Ocupació de col•lectius en situació de vulnerabilitat, projectes de Lluita contra la pobresa i l’exclusió social. Amb tot, la Creu Roja resta totalment oberta a continuar les línies de diàleg per definir un projecte comú amb l’entorn immediat.
La Creu Roja reitera que no ha requerit el retorn unilateral de l’edifici per a les seves necessitats administratives, sinó que CatSalut li ha comunicat que no hi continuarà fent l’activitat hospitalària. Per tant, la Creu Roja no se sent causant d’aquest conflicte, en el qual no hi té cap responsabilitat.

Històric de les gestions sobre l’Hospital del Dos de Maig
La Creu Roja va construir l’Hospital del Dos de Maig el 1924, que era seu al mateix temps de l’Escola d’Infermeria de la Creu Roja, per suplir les mancances hospitalàries de l’època. Va ser fruit de l’esforç de la societat barcelonina per tenir d’un equipament hospitalari de referència.
Als anys 60 i 70 es va integrar a la xarxa hospitalària pública com a centre concertat. La Creu Roja va fer dues cessions gratuïtes d’usos dels hospitals propis de L’Hospitalet, el 1992, i del Dos de Maig, el 2000, a CatSalut. El 2001, la Creu Roja va autoritzar la construcció de l’edifici d’Àrees Bàsiques de Salut de l’Hospital Dos de Maig, cedint-ne l’ús gratuït.
A partir de juliol de 2007 se signa un acord entre ambdues parts per iniciar a petició del govern de la Generalitat línies de renegociació que podien passar per la compra dels terrenys i immobles per part de CatSalut, però el juliol de 2011, la Creu Roja rep la comunicació de CatSalut del proper retorn de l’immoble.


Històric de les gestions sobre l’Hospital del Dos de Maig
La Creu Roja va construir l’Hospital del Dos de Maig el 1924, que era seu al mateix temps de l’Escola d’Infermeria de la Creu Roja, per suplir les mancances hospitalàries de l’època. Va ser fruit de l’esforç de la societat barcelonina per dotar-se d’un equipament hospitalari de referència.

Als anys 60 i 70 es va intregrar a la xarxa hospitalària pública com a centre concertat. El 30 de desembre de 1999, la Creu Roja va fer dues cessions d’úsos dels hopitals propis de L’Hospitalet, el 1992, i del Dos de Maig, el 1999, a CatSalut. El 2001, la Creu Roja va autoritzar la construcció de l’edifici d’Àrees Bàsiques de Salut de l’Hospital Dos de Maig, cedint-ne la propietat.

El 27 de juliol de 2007 se signa un acord de suspensió dels compromisos entre ambdues parts per iniciar línies de renegociació que poden passar per la compra dels terrenys i immobles per part de CatSalut però el juliol de 2011, la Creu Roja rep la comunicació de CatSalut del proper retorn de l´ús de l’immoble.

No hay comentarios:

Publicar un comentario